loc1=2bfac9b2140dbbecc5ccb7d327cb6814&fraga=&alt1=&alt2=&alt3=&alt4=&svar=&done=true