Tyck till om eNyan
<< Tillbaka till sida 3 :: < Föregående artikel på sidan :: Nästa artikel på sidan > :: Skriv ut sidan
Så mycket pengar kan Åland förlora i år via klumpsumman
Mellan 40 och 50 miljoner euro
50 miljoner euro är obegripligt mycket pengar. Vad allt måste landskapsregeringen spara in om budgeten snabbt ska bringas i balans? Nya Åland har försökt konkretisera siffran. Svaret ser du på bilden.

I dag väntas nya skräcksiffror från riket för det växande budgetunderskott som drabbar den åländska ekonomin via krympande klumpsumma.

Växande minus

Minuset jämfört med budgeten för 2009 som antogs av lagtinget i slutet av fjolåret väntas bli jättelikt, mellan 40 och 50 miljoner euro. I gårdagens tidning nämnde trafikminister Runar Karlsson (C) minus 43 miljoner euro i ”en kvalificerad gissning”. Andra har tidigare nämnt 50 miljoner euro.

Runar Karlsson nämnde också att vård, skola och omsorg troligen inte drabbas av större nedskärningar, men att allt annat ska nagelfaras.

För att göra siffran 50 miljoner euro någorlunda begriplig har vi ”översatt” den till olika verksamhetsgrenar genom att titta i landskapsbudgeten för 2009.

Så sparas 51 miljoner

51 miljoner euro motsvaras av:

 Skärgårdstrafiken 18 miljoner euro.

 Väghållningen, inklusive linfärjor, 11 miljoner euro.

 Landsbygdsutveckling (EU-program) 11 miljoner euro.

 Lagtinget 3 miljoner euro.

 Museibyrån 3 miljoner euro.

 Bostadslån (främst för hyreshus) 5 miljoner euro.

Slopa skärgårdstrafik?

Alltså: Att kapa bort hela skärgårdstrafiken skulle motsvara knappt en tredjedel av budgetunderskottet, och att skippa allt vägunderhåll – ny- och ombyggnader, stöd för kommunalvägar, investeringar i broar, hamnar, färjfästen, underhåll av vägar, linfärjor och farleder – skulle motsvara en dryg femtedel av underskottet.

Att stänga lagtinget och permittera alla anställda, inklusive politikerna, på ett år och att göra samma sak med museibyrån skulle spara 6 miljoner åt landskapet, men det är ändå mindre pengar än vad nästan 5.000 ålänningar yrkar i reseavdrag för resa med bil till och från jobbet på ett år – det vill säga 8 miljoner euro.

Annat som landskapsregeringen skulle spara in en stor del av budgetunderskottet på är drygt 2 miljoner euro på främjande av lantbruket, utöver EU-programmen: Nästan 1 miljon euro för lantbrukets avbytarservice och lika mycket i investeringsstöd och räntestödslån till lantbruket.

Också det allmänna skatteavdraget som kostar landskapet 5 miljoner euro per år har nämnts i spardebatten, liksom Ålandstillägget som kostar 3 miljoner euro per år.

Allt detta är naturligtvis rent teoretiska sparspekulationer. Men det som inte är teoretiskt är landskapsregeringens, och alla partiledares, strävan – att budgetunderskottet måste tas på fullaste allvar och att budgeten måste fås i balans på ett par års sikt.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax